BOK ALV 2021

Flink wat leden namen de moeite op 8 juli 2021 aanwezig te zijn op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging.

Onze afscheid nemende secretaris Ilja had een lange agenda opgesteld (je zou haast denken dat ze eigenlijk helemaal geen afscheid wil nemen), met daarin de gebruikelijke stukken als notulen, jaar- en commissieverslagen en de financiële stukken.

In rap tempo liep voorzitter a.i. de punten langs. Bij de jaarrekening gaf penningmeester Machiel een toelichting over de verwerkte Corona-steunmaatregelen en het voorstel-contributie voor het afgelopen seizoen. De aanwezigen konden instemmen met een korting van 50%. Als er in komend seizoen weer steunmaatregelen worden ontvangen zullen we die ook weer verwerken in de contributie.

Binnen het bestuur nam Ilja afscheid als secretaris, mede vanwege de aanstaande gezinsuitbreiding. Het bestuur bedankte Ilja voor haar voortreffelijke inzet. Uiteraard konden de bloemen niet ontbreken. Gelukkig kwam er uit de vergadering direct een vervangster in de persoon van Alyssa. Daarnaast gaf voorzitter Karl aan dat de toevoeging a.i. voor de komende jaren achterwege kan blijven. De aanwezigen stemden unaniem en onder applaus in met de benoeming van deze bestuursleden. Ook bij de jeugdcommissie komt er aanvulling in de persoon van Ellen, zodat ook het jeugdbestuur weer compleet is.

Toen was het tijd voor nog een bijzondere aangelegenheid: het bestuur benoemde Martin Westveer als erelid vanwege zijn jarenlange lidmaatschap en inzet bij diverse activiteiten binnen de vereniging.

Tot slot werden de (jeugd) trainers bedankt met een toepasselijk cadeau voor hun niet-aflatende inzet tijdens de afgelopen Corona-periode.

Om 20.45 sloot de voorzitter de vergadering en konden de aanwezigen zich opmaken voor een gezellig onderling toernooitje. Het bleef daarna nog lang gezellig in ‘t Trefpunt..