Foto albums

Om deze website zo attractief en levendig mogelijk te maken wordt er, daar waar van toepassing, gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Op dit materiaal kunnen leden en jeugdleden afgebeeld worden.

Hoewel de webredactie de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal betrachten bij de keuze en het plaatsen van geschikt materiaal, kunnen wij ons voorstellen dat leden en ouders/vertegenwoordigers van jeugdleden bezwaar hebben tegen publicatie van (bepaald) beeldmateriaal waarop zij of hun kinderen staan afgebeeld. Bok zal eventuele wensen daartoe nadrukkelijk respecteren.

Indien leden en ouders/vertegenwoordigers van jeugdleden bezwaar hebben tegen publicatie van beeldmateriaal waarop zij of hun kinderen worden afgebeeld, dan kunnen zij dit schriftelijk bij de secretaris van Bok aangeven. Van deze personen wordt een register bijgehouden en beeldmateriaal waarop zij staan afgebeeld zal niet via de website worden gepubliceerd. Wanneer men bezwaar heeft tegen een specifieke foto of video dan kan men dit aangeven bij de webredactie, welke de betreffende foto of video dan van de site zal verwijderen.

Elk team heeft zijn eigen foto album. Deze albums zijn hieronder te bekijken.

D1

Dames 1

D1 20190928

D1 20181110

D1 2016/2017


D2

Dames 2


D3


H1

Heren 1


H2

Heren 2


Aspiranten

Aspiranten

JB1

JB2

JC1

MA1

MB1