Bok HS 1 – Mytilus HS 2

Volleyball continues as the second-wave corona has seemingly reached its peak in the Netherlands. In today’s game, we played against the top-seed team Mytilus HS 2 from Goes. It was an important game as both team remained undefeated before it.

Due to the quarantine rule, we lost a crucial player Jelle in the squad, but luckily we had Tom and Arie joining, who were making their debut for this season.

The first set was going smooth for us, as Tom made a few perfect spikes and soon established an 8-4 lead for us. Besides that, the team effort in terms of serves, passes, and defense, were excellent, such that our opponent could hardly organize effective attacks. With good maintenance on the lead, we won the first set 25-19.

The second set began with a few passing mistakes of ours, but we managed to recover soon. Offensively we were not bad, but the defense was a bit chaotic, and we failed to deliver good blocks and passes. The game was clutch until we finally cleared the deficit and made it 18 all, but suddenly we forgot how to score while bad passes continued, costing our loss 19-25 of the second set.

Tom returned on court from the bench in the third set and offensively dominated the game. Meanwhile, good passes and defense returned to our players (I guess that was magic). Therefore, the game went like a formula—pass/defend + set the ball to Tom = score. Our opponent clearly did not want to give up, as they made substitutions constantly. Despite their effort, we did not offer too many chances and took the third set 25-21.

We did not play Tom for the fourth set, because the nuclear weapon should not be used for too many times. The players on court managed to keep up the good work, starting with a 5-0 lead with Mark’s serve and a few good counter-attacks. From then on, the game went easy for us, as we constantly benefited from the errors of our opponent, and put the game in our pocket, 25-14, 3-1.

Vertaling door Google:

Het volleybal gaat door terwijl de tweede golf corona schijnbaar zijn hoogtepunt heeft bereikt in Nederland. In de wedstrijd van vandaag speelden we tegen het topteam Mytilus HS 2 uit Goes. Het was een belangrijke wedstrijd omdat beide ploegen daarvoor ongeslagen bleven.

Vanwege de quarantaineregel verloren we een cruciale speler Jelle in de selectie, maar gelukkig hadden we Tom en Arie erbij, die hun debuut maakten voor dit seizoen.

De eerste set verliep vlot voor ons, want Tom maakte een paar perfecte spikes en al snel een 8-4 voorsprong voor ons. Daarnaast waren de teaminspanningen qua opslag, passes en verdediging uitstekend, zodat onze tegenstander nauwelijks effectieve aanvallen kon organiseren. Met goed onderhoud aan de leiding wonnen we de eerste set met 25-19.

De tweede set begon met een paar voorbijgaande fouten van ons, maar we konden ons snel herstellen. Aanvallend waren we niet slecht, maar de verdediging was een beetje chaotisch, en we slaagden er niet in om goede blokken en passes te geven. De game was koppig totdat we eindelijk de achterstand opruimden en er allemaal 18 van maakten, maar plotseling vergaten we hoe we moesten scoren terwijl slechte passes doorgingen, wat ons verlies 19-25 van de tweede set kostte.

Tom keerde terug op de baan van de bank in de derde set en domineerde aanvallend het spel. Ondertussen keerden goede passes en verdediging terug naar onze spelers (ik denk dat dat magie was). Daarom verliep het spel als een formule: passen / verdedigen + de bal op Tom = score zetten. Onze tegenstander wilde duidelijk niet opgeven, aangezien hij constant wissels maakte. Ondanks hun inzet boden we niet al te veel kansen en pakten we de derde set met 25-21.

We speelden Tom niet voor de vierde set, omdat het kernwapen niet te vaak gebruikt mocht worden. De spelers op de baan wisten het goede werk voort te zetten, te beginnen met een 5-0 voorsprong met Mark’s opslag en een paar goede tegenaanvallen. Vanaf dat moment verliep het spel gemakkelijk voor ons, omdat we constant profiteerden van de fouten van onze tegenstander en het spel in onze zak stopten, 25-14, 3-1.