Lidmaatschap beëindigen

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dit kan per e-mail bij het wedstrijdsecretariaat: wssecr@vvbok.nl.

Ten aanzien van beëindiging van het lidmaatschap gelden regels. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Je kunt het lidmaatschap alleen opzeggen tegen het einde van het verenigingsjaar. Dit omdat de vereniging trainingsaccommodaties heeft vastgelegd, er trainers zijn ingehuurd en de Nevobo contributie voorafgaand aan een seizoen wordt afgedragen.
Er geldt een opzegtermijn van één volle kalendermaand waarbij de contributie over het lopende jaar verschuldigd blijft.

De exacte regels rondom beëindiging van het lidmaatschap zijn terug te vinden in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.