Tag archieven: BBT

Zeeuwse Volleybalschool van start

Zeeuwse Volleybalschool

De samenwerkende Zeeuwse volleybal verenigingen hebben een doelstellingen vastgesteld om het Zeeuwse volleybalniveau te bevorderen en te borgen. Het initiatief daartoe is het opzetten van een Zeeuwse Volleybalschool in samenwerking met Nevobo en BBT (Be Better Training). Het gaat daarbij om de talenten van de jongens en meisjes naar boven te halen en te ontwikkelen door extra trainingen, als aanvulling op de eigen trainingen. Daarnaast zal er ook ruim aandacht zijn voor de ontwikkeling van de clubtrainers .

Ons aanbod
Zeeuwse volleybalschool biedt in samenwerking met BBT, voor het seizoen 2019-2020 een exclusief talent-training programma aan voor ambitieuze Zeeuwse jonge volleyballers/sters. De in het programma geboden persoonlijke training/begeleiding is er op gericht om Zeeuwse jeugdspelers voor te bereiden op volleybal op een hoger niveau. De focus ligt op het verbeteren van motoriek, volleybaltechniek, spelinzicht en mentale weerbaarheid. Het programma  omvat 13 trainingsweken, met in principe tweewekelijks, één training van 2 of 2,5 uur. Vanaf aanvang van het programma maken we exclusief voor  de Zeeuwse jeugd volleyballers/sters een plek vrij in de trainingsgroep van maximaal veertien spelers per veld. Gedurende het seizoen komen er in beginsel geen nieuwe spelers bij. Naast de persoonlijke volleybal ontwikkeling van de spelers/ster, streven we erna om vanuit de categorie A-, B- en C-jeugd een team af te vaardigen naar het NOJK (Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen) onder de Zeeuwse vlag.

Naast het trainen van de jeugd worden ook de trainers van de deelnemende verenigingen bijgeschoold en zijn uitgenodigd om bij de trainingen te assisteren.

Welke vergoeding vragen we van jou (je ouder/voogd)?
Voor deelname aan het volledige trainingsprogramma vragen we per speler bij inschrijving een vergoeding van € 150,-.
De kosten worden bij aanvang van het seizoen in rekening gebracht en er kan geen aanspraak op restitutie worden gemaakt bij afmelding gedurende het seizoen.

Wat mag je voor dat bedrag verwachten?

 • Een vast trainingsrooster in een goed uitgeruste sporthal
 • Altijd gekwalificeerde, gedreven trainers, met focus op jouw persoonlijke ontwikkeling
 • Individuele coaching en begeleiding
 • Activiteiten /  Advies over verantwoorde voeding / blessurepreventie
 • Desgewenst: afstemming met je verenigingstrainer / advies over belastbaarheid

Trainingslocatie en -rooster
Komend seizoen worden de trainingen gegeven in wisselende sporthallen door de provincie heen. Bij aanvang van ieder seizoen stelt de werkgroep een vast rooster op van 13 trainingsweken.

Spelregels tijdens de training

 • Je bent ruim vóór iedere training in de correcte trainingskleding in de zaal
 • Je helpt desgevraagd met opbouw en opruimen van de velden
 • Je gaat sportief en respectvol om met iedere deelnemer/trainer
 • Je volgt de instructies van de trainer(s) zo goed mogelijk op
 • Natuurlijk ben je op iedere training. Als je toch niet kunt, informeer je de trainers zo spoedig mogelijk.   
 • Bij aanvang van de trainingen maken we samen afspraken over jouw persoonlijke doelen
 • Haren zijn in een staart en mobiele telefoons staan op stil en zijn in de tas
 • Na je training laat je de trainings- en kleedruimte opgeruimd en netjes achter
 • De trainer heeft het recht om wangedrag te bestraffen met wegsturen van de training of met schorsen van jou als speler voor één of enkele trainingen  

Communicatie
Voor berichten rondom de training maken we gebruik van mailings en van app-groepen.
Van jou wordt verwacht, dat je voor de trainer en je trainingsgroep (via de app) bereikbaar bent.
Je bent er zelf verantwoordelijk voor om de berichten tijdig te lezen, en daar waar nodig op te reageren.

Selectietraining
In principe kan iedereen deelnemen aan dit extra trainingsprogramma. Een talent is immers iemand die zich wil ontwikkelen. De deelname is geldig na inschrijving en betaling van de kosten.

Inschrijven
Is een kwestie van het invullen en insturen van het online formulier op de volgende webpagina www.tiny.cc/zvs
Bij inschrijving vragen we jou om:

 • Een aantal benodigde persoonsgegevens te verstrekken;
 • Actief toestemming te verlenen voor het gebruik van foto-/videomateriaal
  waar (ook) jij op afgebeeld zult staan;
 • Instemming met de in dit document opgenomen algemene voorwaarden.
 • Als je jonger dan 18 jaar bent, moet je ouder/voogd voor jou inschrijven en beslissen.

Betaling
Na het invullen van het online inschrijfformulier wordt er een factuur vanuit de eigen vereniging gestuurd naar de deelnemer. 

Volledige afmelding
Door onvoorzienbare omstandigheden (bijv. langdurige blessure of ziekte) krijgt de deelnemer in overleg een redelijke restitutie van het inschrijfgeld. 

Veilige sportomgeving
Om de sfeer op de trainingen professioneel te houden hanteert BBT de volgende maatregelen:
ingezette medewerkers beschikken allen over een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Privacy
De Zeeuwse Volleybalschool gaat op verantwoorde wijze om met de aan haar verstrekte persoonsgegevens, en past de AVG-voorschriften toe. Voor het verbeteren van trainingen en voor representatie-/promotiedoeleinden worden met enige regelmaat foto’s en videobeelden van de trainingen gemaakt. Voor deze doelstellingen geef jij (geeft jouw ouder/voogd) op het  inschrijvingsformulier toestemming voor het gebruik van foto-/ video-materiaal dat van jou kan worden gemaakt.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan het trainingsprogramma is voor eigen risico. De Zeeuwse Volleybalschool is niet aansprakelijk voor schade of letsel, dat tijdens of in de context van het trainingsprogramma is opgetreden.
 • De Zeeuwse volleybalschool is als open instelling vrij toegankelijk voor iedereen om te komen kijken.
 • De Zeeuwse Volleybalschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foto’s of video’s die verspreid worden door derden.
 • Zaalruimte wordt gehuurd van derden. Bij uitval van de primaire trainingslokatie, wordt een vergelijkbare vervangende ruimte beschikbaar gesteld.

De Zeeuwse volleybalschool

BOK, Forza Schouwen-Duiveland, Mytilus, VV Stevo en VVS ’92 zijn aangesloten bij de Zeeuwse Volleybalschool en vormen samen de regie over de Zeeuwse Volleybalschool.