Downloads

Op deze pagina zijn verschillende documenten te downloaden, namelijk:

  • De statuten;
  • Het huishoudelijk reglement;
  • Het beleidsplan;
  • Het wedstrijdkleding reglement;
  • Inschrijfformulier;
  • Spelregels.