Organisatie

Bok kent de rechtsvorm vereniging waarbij het bestuur de dagelijkse activiteiten leidt. De leden nemen deel aan de besluitvorming binnen de vereniging in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ter ondersteuning van het bestuur heeft de vereniging onder andere een kascommissie, een commissie van beroep, een jeugdcommissie en een technische commissie in het leven geroepen.