Beleid

Doel
Het doel van onze vereniging is het doen beoefenen en bevorderen van de volleybalsport voor een voor ieder zo prettig mogelijke manier.

Missie
Bok wil aantrekkelijke volleybalmogelijkheden bieden aan inwoners van de gemeente Kapelle, Krabbendijke en omstreken. Dit willen we bereiken door het aanbieden en bevorderen van zowel competitieve als recreatieve volleybalmogelijkheden. Bok heeft zich hiertoe aangesloten bij de Nevobo en zal hierbij waar mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die de Nevobo op competitief gebied biedt.
Bok wil gelijktijdig een gezellige vereniging zijn, waar de leden zich thuis en veilig voelen.

Visie
Bok wil een vereniging zijn met een positieve uitstraling naar iedereen, zowel binnen als buiten de vereniging. Respect en waardering voor elkaar zijn hierbij de belangrijkste sleutelbegrippen. Iedereen moet zich bij onze vereniging thuis en veilig voelen en zowel op recreatieve als op competitieve wijze de volleybalsport kunnen beoefenen. Tussen de doelgroepen recreatief en competitief wordt binnen onze vereniging doelbewust geen onderscheid gemaakt. Hun belangen worden op een gelijkwaardige wijze behartigd. Van onze leden wordt verwacht dat ze deze visie onderschrijven en hier naar vermogen aan bijdragen. Van onze leden wordt tevens verwacht dat zij op een actieve wijze aan het verenigingsleven bijdragen, bijvoorbeeld door zich als vrijwilliger beschikbaar te stellen voor het vervullen van verenigingsfuncties. Vrijwilligers nemen binnen de vereniging een belangrijke plaats in; zonder hun tomeloze inzet is het onmogelijk een vereniging te laten voortbestaan.

Beleid
Bok wil een transparante vereniging zijn. Daarnaast moeten er naar de toekomst toe keuzes worden gemaakt. Bok doet dit middels het Algemeen Beleidsplan 2021-2025. Dit beleidsplan geeft de leden, sponsoren en relaties inzicht in de plannen en het functioneren van onze vereniging.