Veilig sporten en VCP

Volleybalvereniging BOK vindt het belangrijk om een gezellige vereniging te zijn waar iedereen zowel op recreatief als competitief niveau zich thuis en veilig voelt. Respect en waardering voor elkaar zijn hierbij sleutelbegrippen. BOK hecht veel belang aan een veilige sportomgeving waarbij er voldoende aandacht wordt geschonken aan het voorkomen van ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Hierbij volgt de vereniging in dit kader de richtlijnen van NOC*NSF nauwgezet (www.centrumveiligesport.nl). We verwachten van onze leden dat zij deze visie onderschrijven en hier naar vermogen aan bijdragen.  

Volleybalvereniging BOK is een vereniging waarin veel leden actief aan het verenigingsleven bijdragen, bijvoorbeeld door zitting te nemen in het bestuur, commissies of trainingen te verzorgen. Voor deze leden is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht, die de vereniging voor hen aanvraagt.  

Daarnaast heeft de vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld die te benaderen is bij (vermoedens van) ongewenst gedrag. De Vertrouwens Contactpersoon functioneert volledig onafhankelijk van het bestuur en is bevoegd alle acties te nemen die zij noodzakelijk acht, waaronder aangifte bij de bevoegde autoriteiten.  

Zij volgt hierin alle procedures zoals die door de Nevobo en het NOC*NSF worden geadviseerd. 

Als je iets ziet gebeuren of een vermoeden hebt van grensoverschrijdend gedrag roepen we je op dit te melden bij ons of de VCP. Samen zorgen we voor een veilige sportomgeving.  

FunctieNaamE-mailadresTelefoonMobiel
Vertrouwens ContactpersoonMarian Hielmhiel@zeelandnet.nl0113-34379606-30252452