Bestuur

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is ons hoogste verenigingsorgaan. Deze benoemt het bestuur en beslist over het voorgestelde beleid en de begroting. Het bestuur leidt de vereniging en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering, o.a. via het jaarverslag en de jaarrekening.

Naast het bestuur zijn er ook commissies en verenigingsfunctionarissen actief. Onze belangrijkste commissies zijn:

  • Kascommissie: controleert jaarlijks de kas en financiële huishouding.
  • Commissie van Beroep: oordeelt in geval van bezwaren van leden.
  • Jeugdcommissie: verantwoordelijk voor het jeugdbeleid.
  • Technische Commissie: verantwoordelijk voor het technisch beleid.

Het verenigingsbestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

FunctieNaamE-mailadresTelefoonnr.
VoorzitterKarl Doolaegevoorzitter@vvbok.nl
SecretarisAlyssa Slootmakersecretaris@vvbok.nl
PenningmeesterMachiel den Dekkerpenningmeester@vvbok.nl
WedstrijdsecretarisJack Mondeelwssecr@vvbok.nl06-10781804
Voorzitter Technische commissieKarl Doolaegevoorzitter.tc@vvbok.nl06-12102005
Algemeen bestuurslidMartine Westveeralgemeenbl@vvbok.nl
JeugdzakenEllen van der Veldejeugdzaken@vvbok.nl-